مرکز دانلود
سامانه آموزش ضمن خدمت امام رضا ( ع) کرمانشاه > مرکز دانلود مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه > مرکز دانلود

جستجو:


مرکز دانلود آموزش مجتمع بيمارستاني امام رضا (ع) کرمانشاه  

» فايل ها:

 
فایل های سال 99
جزوه CPR 2020
استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی
» More topics
جدید الورود ها
فیلم های آموزشی
اصول صحیح کار با ساکشن
نحوه پوشیدن و خروج وسایل حفاظت فردی
 
 

» فايل هاي موجود دراين دسته :

 

فايلي هنوز اضافه نشده است

 


» بيشترين دانلود: مشاهده
 
» جديدترين فايل ها: تاريخ